Política de Cookies

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per a registrar les activitats de l’usuari en el web (d’ara en avant, els servicis). La primera finalitat de les cookies és facilitar a l’usuari un accés més ràpid als servicis seleccionats. A més, personalitzen els servicis que oferix el web http://comunitatvalenciana.com per a facilitar i oferir a cada usuari informació que li interessa o que li pot interessar, en consideració a l’ús que fa dels servicis.

El web http://comunitatvalenciana.com utilitza cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i un ordinador i no proporcionen referències que permeten deduir dades personals de l’usuari. L’usuari pot configurar el navegador perquè notifique i rebutge la instal·lació de les cookies que envia el web http://comunitatvalenciana.com, sense que això perjudique la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts. No obstant això, s’ha de fer notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament del web pot disminuir.

Els usuaris que es registren o que hagen iniciat sessió es poden beneficiar d’uns servicis més personalitzats i orientats al perfil que tenen, gràcies a la combinació de les dades emmagatzemades en les cookies i les dades personals utilitzades en el moment de registrar-se. Els dits usuaris autoritzen expressament l’ús d’eixa informació amb la finalitat indicada, sense perjuí del dret que tenen a rebutjar o deshabilitar l’ús de cookies.

Així mateix, el web http://comunitatvalenciana.com pot conéixer tots els servicis que sol·liciten els usuaris, de manera que es podrà facilitar o oferir informació adequada als gustos i les preferències de cada usuari.

Tipologia, finalitat i funcionament de les cookies

Les cookies, depenent de la permanència que tenen, es poden dividir en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren segons quan es compleix l’objectiu per al qual es fan servir (per exemple, perquè l’usuari es mantinga identificat en els servicis de http://comunitatvalenciana.com) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, segons l’objectiu que tenen, es poden classificar de la manera següent:

  • Cookies de registre: es generen una vegada que l’usuari s’ha registrat o després d’obrir la sessió, i s’utilitzen per a identificar-lo en els servicis amb els objectius que hi ha tot seguit.

Mantindre l’usuari identificat de manera que, si tanca un servici, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar al mateix servici, continuarà identificat, cosa que en facilita la navegació sense haver de tornar a identificar-se. És una funcionalitat que es pot suprimir, si l’usuari prem la funcionalitat de tancar la sessió, de manera que la cookie s’elimina i quan torne a entrar al servici l’usuari ha d’iniciar sessió per a estar identificat.

Addicionalment, hi ha servicis que poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra en un servici amb credencials d’una xarxa social, autoritza la xarxa social a guardar una cookie persistent que en recorda la identitat i li garanteix l’accés als servicis fins que expira. L’usuari pot esborrar-la i revocar l’accés als servicis mitjançant xarxes socials, si actualitza les seues preferències en la xarxa social que especifica.

  • Cookies d’analítiques:cada vegada que un usuari visita un servici, una eina d’un proveïdor extern genera una cookie analítica en l’ordinador de l’usuari. Només que es genera en la visita, i serveix en visites posteriors als servicis de http://comunitatvalenciana.com per a identificar el visitant de manera anònima. Els objectius principals que tenen són:
  • Permetre identificar de manera anònima els usuaris navegants per mitjà de la cookie (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant comptabilitzar de manera aproximada el nombre de visitants i la tendència en el temps.
  • Identificar de manera anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris i saber si l’usuari que hi accedeix és nou o repeteix visita.

Important: excepte que l’usuari decidisca registrar-se en un servici de http://comunitatvalenciana.com, la cookie no va associada a cap dada de caràcter personal que puga identificar-lo mai. Estes cookies només s’utilitzen amb propòsits estadístics que ajuden a optimitzar l’experiència dels usuaris en el lloc.

  • Cookies de publicitat: permeten ampliar la informació dels anuncis que es mostren a cada usuari anònim en els servicis de http://comunitatvalenciana.com. Entre altres, s’emmagatzemen la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb eixes posicions, o els patrons de navegació i/o comportaments de l’usuari, ja que ajuden a conformar un perfil d’interés publicitari. Així permeten oferir publicitat afí als interessos de l’usuari.

Com es deshabiliten les cookies en els principals navegadors

Normalment és possible deixar d’acceptar les cookies del navegador o deixar d’acceptar les cookies d’un servici en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de cookies. Ajustos que normalment es troben en «Opcions» o «Preferències» del menú del navegador.

Actualitzacions i canvis en la política de privadesa i cookies

El web http://comunitatvalenciana.com pot modificar la política de cookies d’acord amb exigències legislatives, reglamentàries o amb la finalitat d’adaptar-la a les instruccions que dicte l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella els usuaris que la visiten periòdicament.

Si hi ha canvis significatius en la política de cookies, es comuniquen als usuaris mitjançant el web o mitjançant un missatge de correu electrònic als usuaris registrats.